Ceník služeb

Prohlídka a vydání potvrzení pro

– řidičský průkaz
– závodně lékařskou péči
– speciální sportovní činnosti
– zbrojní průkaz
– periodické prohlídky v riziku

400,- Kč
Vyšetření a vydání potvrzení pro specialisované činnosti 300,- Kč
Cílené vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

Prohlídka a potvrzení řidičského průkazu osobám starším 60 let

Vyplnění tiskopisu pro pojišťovny – úrazové pojistky, bodové hodnocení úrazů

Potravinářské průkazy

200,- Kč
Aplikace injekce (k očkování proti infekčním nemocem, které nehradí

zdravotní pojišťovna, se připočítává aktuální cena očkovací látky)

150,- Kč
Administrativní úkony (různá potvrzení, vystavení kopie dokladu při jeho
ztrátě apod.), pokud nejsou spojeny s vyšetřením pacienta
100,- Kč
Pořizování kopie zdravotní dokumentace

– 1 stránka

2,- Kč
Pořizování kopie zdravotní dokumentace

– 30 minut práce lékaře

250,- Kč
Hodinová práce (ordinace) 600,- Kč

Platnost od 1.2.2016